, 23.09.19
ARAYİGİT-TAU NEWS
    KARA ÇAY NOR MAL КЪАРА ЧАЙ    
Site menu
İZLE (SEARCH)
Site's Own Search:

Loading
BİLDİRİULE
...
Our poll
Rate my site
Total of answers: 3
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Login form
Main » 2011 » February » 19 » ESKİŞAHAR DERNEK KAZİM MEÇİ'Nİ ATIBLA CENTER BOLLUKMUŞ
11:01 PM
ESKİŞAHAR DERNEK KAZİM MEÇİ'Nİ ATIBLA CENTER BOLLUKMUŞ
http://www.smikbr.ru/2011/zaman/02/16.pdf

"Zaman" gazetni bu nomerini 3-çü betinde "KAZİM Türkde cürügen collada aylanıb keldik" degen haparnı barganı basmalanadı.

Allı "Zaman" gazetni fevralnı 15-de çıqgan nomerini 3-çü betinde
basmalanñandı.


Jazıwçunu defterinde
Ahırı. Allı gazetni 27-çi nomerinde basmalanñandı.

Kyazim Türkde jürügen jollada aylanıp keldik

Eskişehir student şahar

Erciyes universitetni rektorunda qonaqda

Eskişehir student şahar 


Erttenlikde toguz sagatda «Situ» qonaq üyden avtobus bla Eskişehirge atlanabız. Tüşlege «Rootgarden» degen qonaq üyde tohtaybız. Sagat üçlege ua bu ullu şaharnı Odunpazarı degen munisipalitetini meri Burhan Sakallıda qonaqda bolabız. Eki janıbız da bir bir bla tanışhanıbızdan sora bilebiz: Eskişehirde qaraçaylıla, malqarlıla da köp bolganların. Bu şaharnı tögereginde ua tört- beş taw el da ornalganların.

Vladimir Zaharov bla Dodulanı Asker Kyazimni maydalın Burhan Sakallını öşününe taqg

Vladimir Zaharov bla Burhan Sakallı

anlarında ua, anı kölü da tolup: «Bu işde men jeti-segiz jıl işleyme, bayam, bek artha qalganladan da bolmazma.Alay bıllay sawgaga ua birinçi kere tiyişli bolama», - deydi. Vladimir Zaharov qaysı tış qıralga barsa da, kesi bizge aythanña köre, çiñ alga ülle satıp alırga tabıraq tüken izlep başlaydı. Anı Moskvadagı üyünde ala bir saw qabırganı jasaganlarına da qaramay.

Alanı aralarında türlü-türlü sıylı agaçladan, taşladan işlenñenleri da bardıla. Kün sayın professor alanı bir- ekisin buqulatmasa, aşaganı tatımaganı ua haqdı. Anı üçün Vladimir Aleksandroviç Stambulda, Ankarada da bazarga barırga jan athanın bildire-bildire turdu. Alay jortuwul işle asırı aşıq-buşuq bolganlarını hatalarından ol eki şaharda da izlegen zatın tabar jerlege tüşalmaganına bek jarsıydı. «Aşıqma, tamata, ülleleni mekkaları Eskişehirdedi.Anda biz seni mudah etmebiz. Artha Stambulga qaytsaq da, sözsüz, ol janı bla bayıgasa, baqı bolasa», - deydi, mıyıq tübünden ışara-ışara, mudahlanñan professornu alay bek jarsımazga çaqıra, Mızılanı Qanşawbiy da.

Bizni bla ayırıla turup Burhan Sakallı Rosseyni ara şaharından kelgen alimge bir alamat ülleni sawga etgeninde ua, Vladimir Aleksandroviç, ayhay da, quwanç tıpırlı boldu. Ol kesi ua çımmaq taşdan işlenñendi. Allay taş a jalanda Eskişehirni tiyresinde, 100-150metrlik terenlikden alınadı.

Ol taşdan işlenñen zatnı kesi bla jürütgen adamga ne jin, ne şaytan zaranı jetmegenin bildire, mer har biribizge da ol sıylı taşdan işlenñen sawgalanı üleşdi. Meriyadan biz qaraçay-malqar dernekge (kultura ara) barabız. Anda köp tawlula bla da tanışabız, uşaq da etebiz. İñirde ua Ünus Emreni atın jürütgen qalada jarıq tübeşiw – konsert boladı. Zal tıq-tıqma.

Anda söz Burhan Sakallıga berilgende, ol, beri kelgenleni bu jarıq, alamat bayram bla algışlay, alga ekranda bir eski üynü körümdüsün körgüzte: «Bu üyge 300 jıl boladı. Biz anı ariw jañırtıp, bügünñü künñe kelişdirip, endi ua qaraçay-malqar dernekge berebiz.

Mından arısında ol Meçilanı Kyazimni atın jürütgen Kavkaz kultura ara bolluqdu!» - deydi.

Ol sözleni eşitgenley, zaldagıla barı da birden örge turup, awuq zamannı qars urganlay turganların, beri kelgen jerleşleribizni betleri ua quwanç, nasıp bla jarıganların, eskişehirçile, artistleribiz da keziw-keziw tepsegenlerin a qalay unutalgın! Sora Efendilanı Salihni, Bittirlanı Tamaranı, Afion universitetden tawlu professor Bedat Balkannı, Habib Özdenni, Şerafetdin Süyünçnü em başhalanı jürek sözleri da esde qalırça edile.

Har konsert a Dodulanı Asker, Şawalanı Tahir, Bottalanı Mu rat quragan Meçilanı Kyazimni sıfatın açıqlagan kino bla başlana edi. Zakiy nazmuçunu demeñili sıfatın ol beriwde Qabartı-Malqarnı halq artisti Baçilanı Ahmat bek teren açıqlayalgandı, köz allıbızga keltirip da qoyalgandı.

Konsertden sora qonaq üyde ua dagıda hıçıwwn tübeşiwle Quliylanı Qaysınnı kiçi jaşı suratçı Azamat, anı üy biyçesi professor, filologiya ilmulanı doktoru Gurtulanı Bertni qızı Tamara bla. Ala ekisi da busagatda Eskişehirni Anadolu universitetinde işleydile. Bu oquw üyden ogurlu jerleşleribiz Qoçharlanı Tekin, anı üy biyçesi Roza bla da tanışabız.

Bolmagança bir jarıq, kelbetli, bilimli adamla ala ua. Ol keçe busagatda Moskvada jaşagan belgili folklorçubuz

Efendilanı Salih, Beppaylanı Mutalip, Bapınalanı Zarif.

alimibiz, filologiya ilmulanı doktoru Hacilanı Tanzilyanı tuwgan künün da belgilegen edik.

Aña Hürrest Ersoy, Hoçulanı Lüdmila, Mızılanı Qanşawbiy, Otarlanı Rimma em başhala algış sözlerin ayta, jüz jıl tejey edile. Türk artistle ua köp halq jır aytdıla

Kayseride

Erttenlikde «Roofgarden» qonaq üyde awuzlanıp, jol köllü bolabız. Kayserige bek uzaqdı, ne azdan da, arı altı-jeti sagat barırga tüşerikdi. Eskişehirde qalgan nögerleribiz, jerleşleribiz bla da jarıq salamlaşıp, jortuwulga çıgabız. 

Jolda Vladimir Zaharov Mihail Lermontovnu, Aleksandr Puşkinni çıgarmaçılıq, jaşaw jollarını üslerinden juqlap tüşübüzde da körmegen şartlanı keltirip-keltirip haparlaydı.

Bizni soruwlarıbızga juwap etedi. Ala kimle bla duelde tüyüşgenlerin, kimle alanı teñleri, şuöhları, ahluları, jawları bolganların bayamlaydı. Biz Kayseride Erciyes universitetni tamataları bla tübeşebiz. Kertisi bla da, bu biyik oquw üy Türkde bek ullularından birine sanalganın da bilebiz.

Kesini ua 30 fakulteti bardı. Köp da barmay a mında Şimal Kavkaznı tillerine üyretirik jañı bölüm açıllıgın da çertdile qonaqbayla.

İñir ala ua Sabanci atlı kultura arada konsert boldu. Meçilanı Kyazimni 150 – jıllıgına atalgan quwançlı tübeşiwnü şaharnı televideniyası olsagat oquna tüzünley efirge bere edi.

Beri jıyılganla Gurtulanı Asiyat, Bittuwlanı Aslan bla ayamay tepsey edile. Gergokalanı Hali-

E n v e r D e m i r e l , O t a r l a n ı Rimma, Mızılanı Qanşawbiy.

mat jırlaganda ua, Hürriet Ersoynu, Efendilanı Salihni, Vladimir Zaharovnu, Bittirlanı Tamaranı, Hoçulanı Lüdmilanı tepsewlerin da bek jaratdıla jıyılganla. Har biri hurjun telefonları bla suratha-suratha ala edile. Hürriet Ersoynu tilmançlıgın, kesi aythan sözüne da soluwların tıyıp tıñılay edile.

Bapınalanı Zarif a konsertni ahırında, bu bayramlı tübeşiwge kelgenleni tileklerin toltura, qabartı tilde Liwan Gubjokovnu sözlerine jazılgan «Madinamısa, Marinamısa?» degen jırnı aythanında, büsürewlerin bildire, tolqun-tolqun qarsla bla tübegen edile tawlu jaşnı ol nomerine kayseriçile. Biz keçe arada uşhuwurdan sora qonaq üyge barırga kerek edik, alay arı qayta turmadıq. Ogurlu qonaqbayla bla salamlaşıp, Stambul taba atlandıq.Kayseriden Stambulga segiz sagatha juwuq barlıqbız. 

Türknü jolların asırı köp qıdırgandan biz az-maz arıy da başlaganbız bu eki-üç künnü içinde. Haparıbız a tolu bolluq tüyüldü, ayhay da, beri Meçilanı Kyazimni bayramında bizge nögerlik etgenleni bir qawumunu algış sözleri bla siz şagıreylenmesegiz.

Hürriet ERSOY (Ayjayaq), 
Türk Respublikanı premerministrini keñeşçisi:

- Biz mında, Türkde, jaşaganla, ayhay da, Ata jurtubuznu bolmagança bek süebiz. Sizni esge tüşürseg a, arı jetgença bolup qalabız. Asırı tansıqlagandan, tüzün aythanda, burun süegim sızıldaydı. Arı barıp artha qayıtsam a, tuwgan taşım tüşlerimden ketmeydi.

Kavkazdagılaga igi bolsa, bizni kölübüz kök bla teñ boladı. Andagı jerleşlerime, ahlularıma, men bek süygençiklerime da jürek terenlikden ullu salam jibereme.

Mında Meçilanı Kyazimni bayramları bolmagança bek ariw ötgendile da, allay quwançlanı ızı qalın bolsun. 2011 jılda sizni ne muratlarıgız bar esele da, miñ-miñ qatlanıp tolsunla.
Süymeklik, moñluq, toy-oün, mamırlıq har tawlu arbazga!

QOÇHARLANI Teken bla Roza, 
Eskişehirde biyik oquw üynü alimleri:

- Bizni Kavkazda bek süygen gazetibiz «Zamandı», jurnalıbız a «Miñi-Tawdu». Alanı işçilerine, oquwçularına, bitew qaraçaymalqar milletge da ullu nasıp, quwanç, esenlik, bereket Allah bersin.

Mındagı kavkazlıla sizge quru da igi quwum ete jaşaybız.
Jañı 2011 jılda Rosseyde, Türkde da esde qalırça, Meçilanı Kyazimni bayramlı künleriça, uwahtıla, aslam bolsunla.

MIZILANI Qanşawbiy, 
Başqortostan Respublikanı Türk Respublikada keleçisi:

- Kyazim bir nença kere haj qılganı bayamdı. Arı bara turub a, sözsüz, türknü Stambul şaharında da bolgandı.Men mında köp jıl jaşayma.

Bügün-bügeçe da jürüşün, soluwun eşitgençama ol aqılman şıqıçını.

Anı 150-jıllıgın Ankarada, Eskişehirde, Kayseride bayramlaganbız da, sözsüz, o l t a r ı h d a k a l ı r ç a u l l u işdi. Bıllay millet quwançlarıbız köpden –köp bola barsınla. Qabartı-Malqarda jerleşlerime, tanışlarıma, ahlularıma, şuöhlarıma Türkden ullu qarındaş salam ieme!

Vladimir ZAHAROV, 
professor, Rosseyni Lermontov komitetini sopredsedateli:

- Hurmetli joldaşla! Men janım kibik körgen tawlu qarındaşlarım, egeçlerim! Jañı jılda kögügüz çuwaq, har üyürügüz a sawluqlu bolsun.

Qıyınlıqla, palahla sizden keri, keñde qalsınla. Ullu Allah bitew malqar-qaraçay hal-

Burhan Sakallı, Dodulanı Asker, Mızılanı Qanşawbiy.

qga – meni juwuq milletime – mamırlıq, nasıp bersin. 
Kavkaznı jannet jerinde jaşaganlanı aralarında kelişimlik, igi quwumluq jaşnasın.

Biz dekabr ayda aqılman Kyazimni bayramlı künlerin ötdürgenbiz Türk Respublikada. 

Allay quwançlanı ızı qalın bolsun Kavkazda, Rosseyde, Türkde, başha qırallada da.

Jol defterimi ua Türkde Meçi uluga atalıp jazılgan nazmu tizginle bla boşarga süeme:
Kemede ketip bara,
Uzaq bolsa da ara,
Kesi-Bosfor bogazda,
Esi – Kavkaz arbazda.
Sürgünlede taraldı,
Qazaqda asıraldı.
Har qayda asıl işi,
Amanlamadı kişi.
Türk, Qazaq, Kavkaz birlik –
Ol anda kördü tirlik.
Kyazim –janıbız bizni,
Bayragıbız esibizni.
Ol jana barıbızda,
Adamlıq jırıbızda.
Bügün da allıbızda,
Tawluluq sırıbızda.
Biz keldik, çıga örge,
Ankaraga – türk törge:
Nazmuçuluq seyirge,
Tüşdü bu zat közlege!
Taw başında – tawsa sen,
Halq işde – qadawsa sen!
Batırga – mahtawsa sen,
Sawladan da – sawsa sen!


BEPPAYLANI Mutalip,
jazıwçu, jurnalist.
Nalçik – Stambul-Ankara-
Eskişehir – Kayseri-Stam-
bul-Nalçik.
Suratlanı BOTTALANI
Murat
 algandı


Views: 1282 | Added by: Alan | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Balkaria Karachay
NAZMULA
KİTAPLA


Arama
Takvim
«  February 2011  »
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Arşiv
Linkler
 • Create a free website
 • AfyonKaraçay - Malkar - Alan
 • Karaçay til bla adabiyatdan
 • krc.wikipedia

  karachay

  zaman

  Gaspıralı - çeviri
  taulit

  http://www.elbrusoid.org Карачаево-балкарский фонд Эльбрусоид(R)

  AS - ALAN

  Karachay

  Site kodu
  ALANLA - TAU NEWS
  Copyright ArayigitTauCorp © 2019
  Powered by uCoz