, 23.09.19
ARAYİGİT-TAU NEWS
    KARA ÇAY NOR MAL КЪАРА ЧАЙ    
Site menu
İZLE (SEARCH)
Site's Own Search:

Loading
BİLDİRİULE
...
Our poll
Rate my site
Total of answers: 3
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Login form
Main » 2011 » May » 13 » Hazar Selçuklu Osmanlı Türkiya: Alanla!
2:03 AM
Hazar Selçuklu Osmanlı Türkiya: Alanla!


Hazar Selçuklu Osmanlı Türkiye. Biri cabılıp obürü açılıp kelgendi! Hepsi de Türk İslam dünyasını sancaktarı bolgandıla! Eki feth bardı, biri Mekke, obürü İstanbul. İstanbul'nun feth etken Fatih Sultan Mehmet!Engişgede elbrusoid forumdan alganım cazıudan anglaganım (Orijinali Rusça'dı, canglış anglap cazganesem tüzeltirsiz:): Selçuk, Hazar komutanı bolgandı. Hazar çaçıla tebregeninde atası bla Oğuzlaga koşulgandı. Selçuklu hanedanlığın İmparatorluğun kuragandı. Selçukluladan Osmanlıla, Osmanlıladan da Türkiya!

Selçuk, Hazar hanlığında 20 cıllarında oğuna şubaşı (komutan, Qarça aklıma keldi, ol da Hazar'da caş zamanlarında oğuna belgili komutanladan bolgandı) bolgandı. Selçuk'nu atası Tukak, Hazar hanlığı ordusunda komutan bolgandı. Selçuk, Hagan'da eğitim körgendi. 107 cılında Jenda'da auşkandı.

Selçuk, caşlarından birini atın İsrail bergendi. Torunlarından birini atı Daud bolgandı. Bulanı bizni tarihçile cazmaydıla, ya da bilip caşırgan etkendile. Selçuk'nu torunların, Halifelikni (İslam dünyasını, Abbasi halifeliğini) belli başlı askeri liderleri bolgandıla. Togrul-bek (hey Alanla Osmanlı patçahlık bizni Yakapınar elimizni atın nek Ertuğrul (Er togrul - cigit-bek-er togrul) bergenle tahmin etemisiz?; barıbız da Alanla (Hazarla) bolganıbızdan, kan tarta bolur mu;), Çagrı-bek Daud, Alp-arslan. Bizge Çağrı Bey dep üretkendile, fakat Çağrı Bey'ni bir atını da Daud bolganı caşırılgandı?!Hazar İmparatorluğu (Hazar Hanlığı) yahudi bolgandı deyle. Men anglagandan, tahmin etkenden, Hazar İmparatorluğu hanedanlığı İsrailoğlu (İbrani) bolgandı, canglız Müslüman bolgandı. Alay bolmasa Selçuk komutan bolup Selçuklu hanedanlığın kurup İslamnı sancaktarı bolur muyedi?! Osmanlı da alay. Türkiya cumhuriyetini de Osmanlı komutanlarından Mustafa Kemal kuragandı. Ol da Alan bolup çıksa şaşırmam. Yalçın Küçük, Osmanlı'da eki partini çekişmesi deydi. Aytkanını tüz canı da bolur. Bir de Osman'nı kerti atı Othman'da ol da İbrani kökenlidi (İsrailoğlu) deydi. Tüz aytadı, büyük ihtimal Osman (Othman) da Alan'dı (İsrailoğlu), fakat cangılganı yahudi tüldü, İslam'dı. Selçuklu, Osmanlı, ömürlerin İslam için cihadla geçirkendile!
http://www.elbrusoid.org/phorum/index.php?action=vthread&forum=2&topic=14583
Albert 

Юйге игилик # Дата: 11 Май 2011 11:17 [GIS] 

Ответить Цитата [Translit] [Кириллица] Основатель тюркской династии Сельджукидов султан Сельджук начинал свою военную карьеру командиром в войсках Хазарского каганата. Позже после ослабления власти кагана в середине X в. вместе с отцом перешел к огузам. Ему было не более двадцати лет когда он стал сю-баши у огузского ябгу. Прожил, по преданию, 107 лет и умер в Дженде. Сельджук оставил после себя пятерых сыновей. Внуки Сельджука стали выдающимися полководцами Халифата: Тогрул-бек, Чагры-бек Дауд, Алп-Арслан.
Albert 

Юйге игилик # Дата: 11 Май 2011 11:25 [GIS] 

Ответить Цитата [Translit] [Кириллица] Об этом сообщает Бар Гебрей (1226-1286), один из крупнейших сирийских писателей и ученых.

Бар Гебрей сообщает, что отец Сельджука Тукак был полководцем в войске хазарского кагана и что после его смерти сам Сельджук, основатель династии, воспитывался при дворе кагана. Но необузданный юноша был непочтителен с каганом и вызвал гнев катун, царицы, в результате чего либо сам уехал, либо был изгнан от двора (37; 260).

Другой источник того же времени, "История Алеппо" Ибн ал-Адима также сообщает об отце Сельджука, как об "одном из выдающихся тюрок-хазар" (128; 143), третий источник, Ибн Хассул (128; стр. XXVII) сообщает, что Сельджук "поранил царя хазар мечом и ударил булавой..." 

Тем не менее и после разрыва хазарско-иудейское влияние оставалось какое-то время преобладающим. Один из пятерых сыновей Сельджука был наречен еврейским именем Израиль, а один из внуков - Даудом (Давидом).
Albert 

Юйге игилик # Дата: 11 Май 2011 11:27 [GIS] 

Ответить Цитата [Translit] [Кириллица] Таким образом, сначала каган хазаров и основатели Сельджукской династии были тесно связаны, а потом произошел разрыв. Вызван он был, видимо, переходом сельджуков в ислам.


Albert 

Yuyge Igilik # Date: 11 May 2011 eleven seventeen [GIS] 

Reply Quote [Translit] [Cyrillic] Founder of the dynasty of Seljuk Turk Sultan Selçuk began his military career commanding troops in the Khazar khanate . Later, after the weakening of the power Hagan in the middle of X in. together with his father moved to Oguzes. He was not more than twenty years old when he became oo-bashi in the Oguz Turkic people. Lived, according to legend, 107 years and died in Jenda. Selcuk is survived by his five sons. Selcuk grandchildren became an outstanding military leader of the Caliphate: Togrul-bek-bek Chagrov Dowd, Alp Arslan.
Albert 

Yuyge Igilik # Date: 11 May 2011 11:25 [GIS] 

Reply Quote [Translit] [Cyrillic] Reported by the Bar Gebre (1226-1286), one of the largest Syrian writers and scholars.

Bar Gebre said that the father of Selcuk Tukak was commander in the army of the Khazar Kagan, and that after his death, Seljuk himself, founder of the dynasty, was educated at the court of Hagan. But unbridled youth was disrespectful to the throne and angered Katun, Queen, resulting in either the left or been expelled from the court (37 260).

Another source of the same time, "History of Aleppo, Ibn al-Adim also tells about his father Selcuk, as" one of the great Turkic Khazars "(128, 143), a third source, Ibn Hassul (128, p. XXVII) reports Selcuk that "hurt the king of the Khazars by the sword and hit the club ..." 

Nevertheless, after the break Khazar-Jewish influence remained for some time prevailing. One of five sons Selcuk has been named the Jewish name of Israel, and one of the grandchildren - Daud (David).
Albert 

Yuyge Igilik # Date: 11 May 2011 11:27 [GIS] 

Reply Quote [Translit] [Cyrillic] Thus, the first Kagan Khazars and the founders of the Seljuk dynasty were closely related, and then ruptured. Summoned, he was apparently passing the Seljuks to Islam.

Facebook (comment):

Bulanı bilemisiz? Men da cangı ürenğenme. (google, çeşitli internet kaynakları)

Alp Arslan lakap atıdı, kerti atı Muhammad bin Daut Çağrı Bek.

Selçuk, atası Tukak la birgeley Hazar devletinde tanıngan komutanla (Bizni Karça bla atasıça, ala da Kafkasya Alania bölgesini Hazar komutanı bolgandıla, Timur çaçkınçı) bolgandıla. Bir aytıuga köre Kraliçe ble bir dauları bolup, bir aytıuga köre Hazar devleti çığılıp barğanı üçün alaydan ketğen Hazar Türklerindendile (Oğuz Kınık, Alan ya da Karaçay bolur.) Sonra Oğuz Türkleri'ne koşuladıla.

Selçuk'nu beş caşından birini atı İsrail. Caşlarını atları: Mikail, Yunus, Musa, İsrail (Arslan).

Kılıç Arslan (1079'da tuugandı), Selçuk'nu ullu caşı İsrail Paighu Arslan'nı tuuduğudu. Alp Arslan ve diğer Selçuklu sultanları, Selçuk'nu daha gitçe caşı Mikail'den keledile. Kutulmuş, İsrail'ni caşıdı, Alp Arslan'ga karşı taht üçün savaşkandı, savaş sırasında attan kaza bla tüşüp ölgendi. Kutalmış'nı (Kutulmuş, Kut almış) caşı Süleyman (Kılıç Arslan'nı atası) Alp Arslan'ga bağlı kalgandı, Anadolu fetihlerine katılgandı. Süleyman, kuzeni Melik Şah'ga karşı sultanlığın ilan etkendi, fakat Halep yakınlarında kuşatılganında, canına kıygandı. 

Kut-almış, ilginç at dı. Kut alğan. Kut: uğur, baht, talih.
mutluluk. Recai Kut-an, Kut-man, Kut-mangil, Burak Kut.. vesaire. 

Selçuk'nu atası Duqaq'nı soy atı Timuryaligh (demir ok). Togrul (Tuğrul) ve Daut Çagrı, Mikail'ni caşlarıdıla. 

Bizge Çağrı Bey dep üretilgenni atı Daut Çagrı Bek. Bir caşı Kut Almış, Bir caşı Togrul Bek. 

Bılayladan kayrı kelebiz. Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Hazar İmparatorluk kültürü, deneyimi, birikimini bir devamı da sayılabilir.
Views: 4703 | Added by: Alan | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Balkaria Karachay
NAZMULA
KİTAPLA


Arama
Takvim
«  May 2011  »
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Arşiv
Linkler
 • Create a free website
 • AfyonKaraçay - Malkar - Alan
 • Karaçay til bla adabiyatdan
 • krc.wikipedia

  karachay

  zaman

  Gaspıralı - çeviri
  taulit

  http://www.elbrusoid.org Карачаево-балкарский фонд Эльбрусоид(R)

  AS - ALAN

  Karachay

  Site kodu
  ALANLA - TAU NEWS
  Copyright ArayigitTauCorp © 2019
  Powered by uCoz