, 23.09.19
ARAYİGİT-TAU NEWS
    KARA ÇAY NOR MAL КЪАРА ЧАЙ    
Site menu
İZLE (SEARCH)
Site's Own Search:

Loading
BİLDİRİULE
...
Our poll
Rate my site
Total of answers: 3
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Login form
Main » 2011 » April » 18 » Kara Ikra Kur'an KR Kara-cay Karaimler üzerine notlar ...
1:10 AM
Kara Ikra Kur'an KR Kara-cay Karaimler üzerine notlar ...

Adam Nuh İbraxhim Musa Daud İsa Muhammad ! (s.a.v.)

Bugün Müslümanladan bir kaum hadislege tayanıp Mehdi'ni allına karap turadıla. Mehdi kelse, zalimle cezaların körrüktüle dep.

İsrailoğullarından Musa (a.s.) peygambarga kelgen Teurat'ta ahir zaman paygambarnı kelliği müjdelengendi, anı sıfatları aytılgandı. Eng belgili sıfat (şifre, delil) okuy (Kara) caza bilmegeni, melekni oku dep aytırıgı, paygambarıbıznı da men okuy bilmeyme dep aytırığı aytılgandı. Hz. İsa (a.s.) kelgen İncil'de de ahir zaman paygambarnı kelliği aytılgandı. Lise'de din ders hocamı üretkeninden aklımda kalganıça, İncil'de ahır zaman paygambarnı güney (cenup) bölgesinden kelliği, atını da Ahmat bolluğu aytılgandı. Hz. İsa'da alay aytkandı, men sizge har zatnı aytalmam, canglız ahir zaman paygambarı kelgeninde har zattan aytırıktı, bilmegenlerigizni barın aytırıktı değendi.

 

Alayla İsrailoğulları da Teurat'ga tayanıp sıfatların bilgenleri ahır zaman paygambarnı saklap, allına KARA p (kara'nı umutla saklagan manası da bılaydan kelebolur kim biledi), turgandıla, umutla. 


Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi), çocuklarını tanır gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü, bildikleri halde gerçeği gizlerler. (Bakara Suresi, 146)

 

İsrailoğulları Teurat'tan ahir zaman paygambarnı kelliğin bilip, har sıkışkanlarında, zulumga uğraganlarında ahir zaman paygambar kellikti anıbla zalimle cengillikti dep umut etip turgandıla. 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=433905138655&set=a.432524343655.201242.624748655&type=1&theater&pid=4835778&id=624748655

 " Allahu Teâlâ'nı seyir zatlarından: ol hapar a Mussa Faygambar'ga kelgen kitabda - Taurat'da ertdeden cazılıb bolgandı. Bibliyada _(incil), İsai degen kitabda, 29.unçu glavada [bölümde] 12.nçi Ayat'da anı üsünden Orus Til'de kalay aythanın tamam andaça bereyik. Anda va, ma bılay seyir tukum aytıladı, tamam artda bolganıça: "İ peredaüt knigu tomu, kto ÇİTAT’ ne umeyet, i govoryat: "Proçitay eö" - i tot otveçaet - "Я ne umeü ÇİTAT’", - deb. Da, ma alay Mussa(s.a.v.)'nı zamanından başlab, Muhammad(s.a.v.)'nı kelligi, anñga kitab da berilligi, anı OKUY-CAZA da bilmezi belgili bolub, 1500 cıl çaklı birni anı allına karab, saklab turgandıla. Sora ol kelgeninde va, bile turganlay zarlık sebebli, añga cau bolub ala karşçı çıkgandıla. "

 

 

Kur'an

2: 75-137.

suwra Baqara - İynek      http://www.elbrusoid.org/content/kuran/p21650.shtml

89. Dagıda Allahdan aladagı (kitabnı) tüzlügün da begite, ala bilib, (Tawratda cazılıb, allına) QARA b turgan kitab (Quran) kelgeninde - ala ua, arı deri kyafır qawumnu horlar üçün, anı kelirine aşıgıb, (Allahdan) tileb  turganlay - ala aña qarşçı boldula. (Madinada caşagan çuwutlula anda caşagan arablıla bla kelişmey, alanı adamga da sanamay, haman alaga: "Ma ahır faygambar kelir zaman cetgendi. Ol kele ese biz sizni artıgıznı eterbiz" - deb, qorquta bolgandıla. Ol kellik faygambar a alanı keslerinden boluruna ajımsız bolgandıla. Ol közüwde çuwutlula Tawratnı tutub kitab ahluga sanalgandıla, arablıla ua suratlaga tabınñandıla. Ol sebebden arablılanı ala sıysızga sanagandıla. Ayat anı aytadı).

90. Allah Kesini qullarından  saylab, kimge süyse, aña çomartlıgın tüşürgen zatına zarlanıb, Allah cibergen zatha iynanmay, anı keri urub, canların berib, kâfırlıqnı satıb alganla, ala qalay aman satıw etedile. Alay bla ala bir çamlanıwnu üsüne dagıda bir çamlanıwnu aladıla. Kâfırlaga ua alanı sıysız etgen azab hazırdı. Alay etgenleni calı: duniyada - sıysızlıq, (ahıratda ua) Qıyamat kün ala azabnı em qatısına salınırla. Allah sizni etgen işlerigizge ua sansız tüldü. 

91. Alaga (çuwutlulaga): "Allah tüşürgen zatha iynanıgız", - deb aytılsa, ala: "Biz bizge tüşgen zatha iynanabız", - deydile. Alay a anı ızından tüşgenñe (Quranña), ol haq bola turganlay, ala aña kyafır boldula, OL ALADA BOLGANNI (TAWRATNI) KERTİLİGİN DA BEGİTE TURGANLAY. Sen alaga: "Siz kerti (sizde bolganña) iynana esegiz, sora faygambarlanı nek öltüre edigiz?" - deb sor. 

92. SİZGE MUSSA DA AÇIQ AYATLA  BLA KELGEN EDİ. (Tayagı cılan bolgan kibik, qolu nür canñan kibik, teñiz carılıb, askeri bla ötgen kibik, Allahdan aña Tawrat berilgeni kibik). Alay a siz, ol ketgenley, buzownu allah etib, aña tabınñan edigiz. Alay bla siz assıladan bolgan edigiz. 

93. DAGIDA (SİZ ESİGİZGE ALIGIZ) BAŞIGIZDAN TAWNU KÖLTÜRÜB: "BİZ SİZGE BERGEN ZATNI (TAWRATNI) KÜÇLÜ TUTUGUZ, TIÑILAGAN DA ETİGİZ!" - DEB, SİZDEN ANT ALGANIBIZNI. Alay a ala: "Biz eşitiwde eşitdik, etiwde ua eterik tülbüz", - deb, cuwab bergen edile. Kyafırlıqları sebebli, alanı cüreklerine ol buzow siññen edi. (Muhammad) sen alaga: "Kesigizni cüregigiz sizge buürgan iyman qalay aman iymandı, siz kerti iynana esegiz", - de.

 

 

http://www.facebook.com/karacayanzor/posts/190999684277714

Küzgü Mirror ‎" Kara tanıy mısa?" degen söz "Okuy bile mise?" degen sözdü... Cangız İsaril bla kallay bir baylamlıgı bolganın anglamaganbız... )))

Küzgü Mirror Biz bilip eşitgen "Kara tanıy (mısa)?" degen söz: "KURAN okuy bile (mise)?" degen sözdü...

 

Kara tanıy mısa. Tanıgannı bir manası bilgen bolsa da bir manası kabul etgen, körgen, anglagan manadadı. İlk ayatta İkra'nı (Kara) körgenley kördüm, angladım, kabul ettim Muhammat'nı (a.s.) ahir zaman paygambar bolganına şahitlik eteme değenlik de bolur. 

 

Seyir tül müdü allına karap turganla değen sağatıbızda kara'nı alan tilde bir başka manasın da look at, bakmak, beklemek manası çığadı. Ahir zaman paygambarnı allına karap, anı saklap turgandıla.  

 

Paygambarıbızga kelgen birinçi ayet "İkra" (Kara (İbrani tilde)) dep başlaydı. Kuran, İkra (Kara) dep başlagan ayeti ble Hz. Muhammad (a.s.)nı ahir zaman paygambarı bolganını delilin beredi. Bu delil de İkra (Qara) dı. Munu eng igi bilgen de 1500 cıl ahir zaman paygambarnı allına karap turgan, Teuratta munu üsünden cazılganlanı bilgen İsrailoğullarıdı. Ayhay, ahir zaman paygambar keslerinden çıkmağanı üçün mingleçe cıl Teurat'tan bilgenlerin inkar etip tebrediyle, bir kaumla. Ala çuutlu bolgan bolur. Bir kaum ortada kaladı ne Müslüman boladıla, ne de paygambarıbıznı inkar etedile, Ala da Karaimle (Karaite) boladıla. Alanla (Qara cay lıla) da Müslüman bolgan bolurla, allına Kara p turganıbız ahir zaman paygambarnı Hz. Muhammad bolganın İkra ayetible angladık, tanıdık, hakikatge teslim bolduk (kara tanıgan, tanıgan=bilgen, tanıgan=kabul etken, tasdik etken) değen bolurla. ...

 

http://groups.google.com/group/aydinlik-gelecek-hareketi/msg/67201666920b292d

 

Kevin Alan Brook, in his book "The Jews of Khazaria" concludes based on genetic testing that Crimean Karaites are indeed of Middle Eastern origin and hence related to other Jews. ...

 

.. Hazar coğrafyasının 

Kafkas bölgesi Türklerinden sadece Karaçay, Malkar diyalektinderastlanılan 

bazı kelimeler şunlardır. Bazlik-Huzur, Berne-Hediye, Borla-Üzüm, 

Boşatmak-Bağışlamak, Yüz-Silit, Kertme-Armut, Oraç-Ada. ...

 

Whether descended from the non-rabbinic sects of the second temple period, or from rabbinate families rebelling against talmudic rules, these communities started in present day Iran. As time went on, some of these communities  spread throughout the region, one of which was the Crimea. 

Nevertheless this name, "Crimean Karaites" is used for the Turkic-speaking Karaite community which originated in Crimea to distinguish it from historically Aramaic , Hebrew , and Arabic-speaking Karaites of the Levant , Anatolia, and the Middle East  (to show the difference between the *ethnic* group and the *religious* denomination). 

For the purposes of this article, the terms "Crimean Karaites", "Karaim", and "Qarays" are used interchangeably, while "Karaites" alone refers to the general Karaite branch of Judaism . 

 

 

... *Kırım Karaylar'ının Ülgen olarak tanımladıkları Tanrı*,ve O'nun yasasını; 

Musa Peygamber tarafından beşeriyete bildirmiş, fakat yalnız Musa 

Peygamber'le yetinmeyerek Hz. İsa, Hz. Muhammed ve diğer peygamberler 

vasıtası ile de bu yasayı bütün insanlara ulaştırmaya devam etmiştir, 

şeklinde tanımlarlar. ...

 

... *Hazarlar'ın eski dinlerinin Şamanizm olduğu iddiaları doğru değildir*.64 

Esasen Şamanizm bir din değildir. Türkler bu inanç yapısını din olarak kabul 

etmediler. Hikmet Tanyu,Gök Tanrı dinînin Hz. İbrahim'den gelen hanifilik 

inancına benzeyen bir inanç olduğunu belirtmektedir.65 Hz. İbrahim'in Türk 

dinî hayatındaki yerine tasavvuf kayıtlarında da rastlanmaktadır.66 Vani 

Mehmet Efendi'nin Araisu'I-Kur'an isimli eserinde, Zü'I Karneyn'in Oğuz Han 

olarak tefsir edildiği kaydedilmektedir. 

 

Ş.Kuzgun, Tanyu, Ögel, Zajaczkowski, Artamanov ve Kafesoğlu'na atıf yaparak, 

Hazar Türkleri'nin eskiden beri Tek Tanrı'ya inandıklarını, Gök Tanrı, Ulu 

Tanrı'ya iman 

ettiklerini belirtiyor. 

İbn Kesir, Zü'l Karneyn'in Hz. İbrahim (a.s.) zamanında yaşadığını, O'na 

İnandığını, Kabe'nin yapımında O'na yardım ettiğini belirttikten sonra Zül 

Karneyn'in aslen himyer'li bir melik olduğunu belirtiyor. 

İbn Saad'ın rivayetine göre, Hz. İbrahim (a.s.) oğullarından bir kısmına, 

Allah'ın isimlerinden bir isim öğretip, Horasan taraflarına doğru 

göndermiştir. Onlar gittikleri yerin ahalisine Allah'ın adını öğretmişler, 

Hazarlar'ın Meliki, Hz. İbrahim'in soyundan gelen bu çocuklarla karşılaşmış 

ve bu çocuklar ona Allah'ın emirlerini öğretmişler ve bu Melik'e "Hakan" 

adını vermişlerdir. 

Ş.Kuzgun'a göre Hanifilik inancı, Türklere ve Hazarlara, Zü'I Karneyn kanalı 

ile gelmiş olabileceği gibi, bizzat Hz. İbrahim'in çocukları ve onların soyu 

vasıtasıyla da gelmiş olabilir 

 

karajlar, Hebrew קָרָאִים - qara'im, 'readers', tr. *Karaylar*

Views: 55221 | Added by: Alan | Rating: 0.0/0
Total comments: 621 2 3 ... 6 7 »
0 Spam
62 операции при варикоцеле  
Спасибо Наталья! Периодически захожу на Вашу страничку, когда добавляю очередной блог. Очень удобно. А самому пока не охота записать данные сервисы. Да и вам плюс посетитель! Еще раз спасибо!, подробная информация на тему операции при варикоцеле, варикоцеле лечение цена - все о варикоцеле рецидив http://урология-москва.рф

0 Spam
61 FishMt  
FISHEMPIRE - экономическая игра с выводом денег. Запуск игры 31.03.2014.

Для обзора нажмите по ссылке: http://fish-empire.net/

Наши Плюсы: Доступная статистика - Вы всегда будете знать о текущем обороте золота в игре. В игре нет никаких ограничений для выручки золота.

Выгодное сотрудничество - Вы можете во много раз приумножить свои инвестиции. Мы предлагаем от 30% до 100% в месяц.

Увеличение резерва игры - за счет определения денег на рекламу и приглашения в игру новых пользователей - пользователями, участвующих по реферальной програме. Быстрая поддержка на приветном форуме. Уникальная атмосфера и ещё множество других приемуществ.

Об Игре: FISHEMPIRE - экономическая игра с выводом денег. Окунитесь в среду экономической онлайн игры и создайте свою Рыбную Империю, которая стабильно будет давать Вам реальные средства.

В данной игре Вам предстоит покупать разных рыб. Любая рыба мечет икру, которую можно выручить на золото. Золото можно продать за настоящие деньги и снять из игры на свои электронные кошельки.

Все рыбы дают определенное кол-во икры, чем они дороже, тем икры производят больше. Вы можете преобретать любое их количество, у рыб нет срока жизни, они никуда не денутся и будут давать Вам икру стабильно. Сбор икры производится без потерь и препятствий по срокам.

Начни Игру: Начать играть можно без вложений. При регистрации мы дарим Всем Щуку. Ежедневные бонусы, лотерея, конкурсы, акции. Так же существует партнерская програма. Приглашайте в игру своих знакомых и родных.

За каждое пополнение баланса рефералами, Вы будете получать 30% от суммы их вложений. Автоматический ввод в систему и вывод средств на Ваш электронный кошелек. Низкая минималка на Паеер, всего 3 RUB. Ваша Рыбная Империя будет давать деньги всегда.

Курс игрового инвентаря: 100 гр. икры = 1 гр. золота. 100 гр. золота = 1 RUB.

Рыбы-------------------Стоимость----------------Доход в день-----------Окупаемость
Щука--------------------90 RUB--------------------1 RUB--------------------90 дней
Минтай-----------------270 RUB------------------3,6 RUB--------------------75 дней
Лосось-----------------810 RUB------------------13,5 RUB-------------------60 дней
Осетр------------------2430 RUB-----------------54 RUB---------------------45 дней
Белуга-----------------7290 RUB-----------------243 RUB--------------------30 дней

0 Spam
60 prodvizhenie-veb-saytov  
Ben onun çok eski bir soru biliyorum ama Mass Effect ilk çıktığında ... Fox News bir bilgisayar oluşturulan popo yarısını gördüm ve onlar olduğunu düşündümilk şey " yapmak sağlar Ben sadece herkes bu soruya bizim tarafına bakmak olsun istedim bunun dışında büyük bir anlaşma " ... Bu içeriğe sahipşirketlerinin sorumluebeveynler için hiçbir exscuse yoktur ... Yani yetişkin ton haydi kendi evinde yetişkin filmleri var ... ve bu çocuklar duracak izlerken hiçbir ... video oyunları ileaynı şey . Ne olur " kontrol " için almak dışında ... var mı gerçekten büyük bir anlaşma değil mi? Ben size fark sığınak olsun veya olmasın her şeyden önce bunu yapmak için ... ve eğer seçebilirsiniz Yani ... Buoyunda Olgun üzerinde ... SİZ IDIOTS BAZI SAĞDUYUNUZU VAR IGNOARNT ... Allah sizden yetişkin durduramazlar diyor oynama ve biz istiyoruz ne yapıyor . Böylece tüm buveliler sorumluluğu isint . Ve bir ebeveyn amaoyun biraz sağduyu gizlemek için var ... çocuklar oynamak istemiyorsanız . İSA .

0 Spam
59 raskrutka  
Herhangi bir sanat bsisbane , Queensland sanat okulları sınıflarında vb sınıfları . ?

0 Spam
58 treriDeme  
 You have brought up a very wonderful details , regards for the post.I am sending it to several pals ans additionally sharing in delicious.Therefore ugg boot in basic fact designed ugly boot. But as of late these boots aren't any lengthier considered as unpleasant, they may be furthermore thought of as 1 together with the most fashionable and snug footwear from the style sector. Just imagine strolling miles on an undulated terrain inside a pair of increased heels! What could be the result?.Thank you for all of your time & work.
 I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for great info I was in search of this info for my mission. Dead composed subject material , appreciate it for information .Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this.I have to get across my gratitude for your kindness giving support to all those that need guidance on this important idea. Your personal commitment to getting the solution up and down turned out to be exceedingly invaluable and has all the time encouraged employees much like me to arrive at their targets. Your entire warm and helpful tutorial signifies a whole lot a person like me and further more to my office colleagues. Thanks a ton; from each one of us.
 might check this?IE still is the market leader and a large element of other folks will omit your excellent writing because of this problem.What i do not understood is actually how you are now not really a lot more well-preferred than you might be right now.They're really convincing and will definitely work.I've been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing.

0 Spam
57 Volisoxia  
 magnificent points altogether, you just won a new reader.Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're just too excellent.Good write-up, I am regular visitor of oneˇs blog, maintain up the nice operate, and It's going to be a regular visitor for a long time."Curiosity will conquer fear even more than bravery will." by James Stephens.
 Wonderful web site. Lots of useful information here.Thanks for all of your time & work.Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.Your humoristic style is awesome, keep it up!
 This gorgeous black sateen striped dress shirt from Gucci is reminiscent of the number Justin sports, and it effortless to see why he favors this timeless piece. It might be a small expenditure, but this shirt will likely be a typical function in your closet and also you put on it till it falls aside. And it so flexible that it will enhance practically anything inside your wardrobe.Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is magnificent blog.Hey very cool blog!! Man . Excellent . Superb .

0 Spam
56 symnproosepar  
 you have performed a magnificent activity in this topic!finish from the 18th cent., the condition of roadways in Europe discouraged the use of wheeledI enjoy the efforts you have put in this, regards for all the great blog posts.Wow! This could be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Fantastic.
 They're really convincing and will definitely work. Still, the posts are too quick for beginners.I reckon something genuinely interesting about your site so I saved to my bookmarks .However, what concerning the conclusion? Are you sure concerning the supply?an additional strategy.
 advertisements are served by 3rd party marketing companies..But, what in regards to the conclusion? Are you positive concerning the supply?demand borrowed money. Return to Boggy Creek A 2nd Fouke Monster movie, Return toBarakas makes an attempt to principle all, the wizard Dru Zeree daughter discovers their adopted planet has

0 Spam
55 Gerbeageriork  
 Selected 3 facts in this article are in reality the very best we've had.The clearness in your post is just cool and i can assume you are an expert on this subject.Some really wonderful content on this internet site , thanks for contribution.The site loading speed is amazing.
 What's the price of carrying out this? (b) What's going to it deliver?.Definitely, what a fantastic website and instructive posts, I surely will bookmark your blog.All the Best!Several fakes use a zipper pull which has the suitable Compact disc, but in between the letters might be anI'll bookmark your blog and take the feeds alsoI am glad to search out so many useful information right here within the submit, we need work out extra techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .
 I dugg some of you post as I thought they were very useful very helpful After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!leaders that have attained the correct to converse up. "They direct by instance every working day, and folksI gotta bookmark this website it seems very helpful extremely helpful

0 Spam
54 Volisoxia  
 This is actually a wonderful website.Very interesting info!Perfect just what I was looking for!Thanks a million and please continue the rewarding work.Definitely believe that which you said.
 It seems that you are doing any unique trick.I surprise how so much attempt you place to make this kind of wonderful informative site.Good article and straight to the point.At all times go after your heart. "Everyone has his day and some days last longer than others." by Sir Winston Leonard Spenser Churchill.
 Lots of useful info here.Great site.After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site.Usually I don't read post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very great article.

0 Spam
53 treriDeme  
 I was just searching for this information for a while.Thanks for sharing excellent informations. Your website is so cool.Spinners are usually about one inch extended and can fished under the h2o. You'll be able to modify the depth that a spinner dives by altering the speed at which it is retrieved or by modifying the weight in the spinner. The distinct seasons can call for your utilization of diverse lures.Wonderful website.
 My brother recommended I might like this web site. He was entirely right.Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.However, what in regards to the conclusion? Are you sure in regards to the supply?Thanks a lot once again for a lot of things.
 The place else may anyone get that type of information in such a perfect way of writing? I've a presentation subsequent week, and I am at the search for such information.As soon as I found this internet site I went on reddit to share some of the love with them.I've been absent for a while, but now I remember why I used to love this site.After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site.

1-10 11-20 21-30 ... 51-60 61-62
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Balkaria Karachay
NAZMULA
KİTAPLA


Arama
Takvim
«  April 2011  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Arşiv
Linkler
 • Create a free website
 • AfyonKaraçay - Malkar - Alan
 • Karaçay til bla adabiyatdan
 • krc.wikipedia

  karachay

  zaman

  Gaspıralı - çeviri
  taulit

  http://www.elbrusoid.org Карачаево-балкарский фонд Эльбрусоид(R)

  AS - ALAN

  Karachay

  Site kodu
  ALANLA - TAU NEWS
  Copyright ArayigitTauCorp © 2019
  Powered by uCoz